Generelle oplysninger

Firmanavn: DinPerformance
CVR nr.: 41554754
Email: kontakt@dinperformance.dk

Betingelser

Disse betingelser beskriver vilkårene og betingelserne for brug af DinPerformance. Ved at bruge vores blog accepterer du disse betingelser og alle gældende love og forskrifter.

  • Intellektuel ejendomsret Alt indhold på vores blog, herunder tekst, billeder, videoer, grafik og andre materialer, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Du må ikke kopiere, distribuere eller på anden måde bruge vores indhold uden vores samtykke.

  • Brugerbetingelser Du må kun bruge vores blog til lovlige formål. Du må ikke uploade eller distribuere ulovligt materiale eller materiale, der krænker andres rettigheder eller privatliv. Du er ansvarlig for at holde din konto og adgangskode sikker og fortrolig.

  • Ansvarsfraskrivelse Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader eller tab, som følge af brugen af vores blog eller vores indhold. Vi kan ikke garantere, at vores blog altid vil være tilgængelig eller fri for fejl og mangler. Vi påtager os intet ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder, som vores blog linker til.

  • Ændringer i vilkår Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden uden varsel. Det er dit ansvar at holde dig opdateret med eventuelle ændringer.

  • Lovvalg og værneting Disse betingelser er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres af de danske domstole.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores betingelser, bedes du kontakte os.